20 september 2005

Cool 'n Quiet Revised

Bij nader inzien is het misschien niet eens zo handig om nog met powernowd bezig te zijn. Blijkbaar biedt de kernel zelf tegenwoordig al een prima oplossing! Er is namelijk een module mee te bouwen die een ondemand-cpufreq governor geeft, wat inhoudt dat als je die governor inschakelt door simpelweg die module te laden, je kernel automatisch oftewel 'ondemand' je kloksnelheid wijzigt!

Hoe doen we dit? Vrij simpel als je de ondemand module al had (zo niet dan moet je je kernel dus even opnieuw compilen met die er wel bij). Je laadt dan gewoon de module met

# modprobe cpufreq-ondemand

en vervolgens stel je deze in als huidige governor met

# echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

en klaar is kees alweer! Natuurlijk willen we dit nog even automatiseren dus zet de vorige lijn in /etc/rc.local en cpufreq-ondemand in /etc/rc.conf bij modules (natuurlijk tezamen met powernow-k8 voor de Athlon 64). Scheelt toch al gauw zo'n 500 kB hardeschijfruimte deze elegante oplossing in vergelijking met een powernowd. Linus, bedankt!